wtorek, 12 kwietnia 2011

Odpowiedzi (Gwo)

www.gwo.pl

Odpowiedzi zadań GWO dla klasy 5.
Uwaga! Zakaz kopiowania treści zawartej w tym dokumęcie.
Dobrej zabawy.

Test: Liczby i działania.
Zadanie:
1.
Odp: 6299

2.
Odp: 2

3.
Odp: 2200

4.
Odp: powiększamy ją 100 razy

5.
Odp: o 61

6.
Odp: 3

7.
Odp: 3 batony i 3 napoje kosztują więcej niż 12zł

8.
Odp: 595

9.
Odp: 118

10.
Odp: 50
  
Test: Własności liczb naturalnych

1.
Odp: 1,3,5,15

2.
Odp: 0,12,24,36,48

3.
Odp: znajdują się dwie liczby podzielne przez 3

4.
Odp: 48

5.
Odp: 18

6.
Odp: Liczba 1 jest dzielnikiem każdej liczby naturalnej.

7.
Odp: 8

8.
Odp: 20, 116, 3008, 228

9.
Odp: 2, 7, 17, 19

10.
Odp: występują 3 dwójki


Test: Ułamki zwykłe.

1.
Odp: trzydzieści dwa sto szesnastych

2.
Odp: piędziesiąt cztery trzynaste

3.
Odp: a=dziewiętnaście czwartych

4.
Odp: pięć dwunastych

5.
Odp: 3 całe i siedem dwunastych godziny to 215 minut

6.
Odp: 38 całe i cztery piąte

7.
Odp: 1 cała i trzy piąta litra

8.
Odp: sto piętnaście szesnastych

9.
Odp: 72 zł

10.
Odp: 38 opakowań

Test: Figury na płaszczyźnie

1.
Odp: prosta  jest prostopadła do prostej  i prosta  jest prostopadła do prostej

2.
Odp:  - kąt wklęsły,  - kąt rozwarty,  - kąt ostry

3.
Odp: alfa=40°, beta=60°

4.
Odp: 13cm

5.
Odp: 90°, 70°, 20°

6.
Odp: 6cmx4cm

7.
Odp: Każdy romb jest kwadratem.

8.
Odp: 90°, 90°, 40°, 140°

9.
Odp: 4cm, 5cm, 3cm

10.
Odp: 120°


Test: Ułamki dziesiętne.

1.
Odp: 6

2.
Odp: 0,375

3.
Odp: 0,15; 0,2; 0,205; 0,2054; 0,3; 1,2

4.
Odp: 457,68

5.
Odp: 37,34

6.
Odp: Zwierzak Joli był najcięższy, a zwierzak Ali - najlżejszy

7.
Odp: 1,08zł

8.
Odp: 1,5 litra

9.
Odp: jedna piąta uczniów klasy Va świetnie pływa

10.
Odp: 44%

Test: Pola figur.

1.
Odp: 182m2

2.
Odp: 9dm

3.
Odp: 52cm2

4.
Odp: C i D

5.
Odp: 20cm2

6.
Odp: 40cm2

7.
Odp: 28dm2

8.
Odp: 4,3cm2 = 430mm2

9.
Odp: Działka państwa Malinowskich
     jest większa niż działka państwa Kowalskich.

10.
Odp: 9cm2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz